Suhozid

Izrada kamenih zidova i gromača jedna je od najčešćih usluga koje PUNTARAC pruža svojim klijentima. U ponudi imamo više vrsta/načina zidanja

Contact An Agent

Ono što će zasigurno primjetiti čak i onaj tko prvi put kroči na Cres i Lošinj pa tako i na područje Punta Križa su bezbrojni, nepregledni nizovi suhozida koji opasuju sve pašnjačke površine i temelj su graditeljske baštine našeg ruralnog područja.

Visoke do visine čovjeka , ovisno o namjeni pašnjaka, terenu, raspoloživom materijalu i radnoj snazi. Pravilo je da su veći kameni blokovi niže, a manji više u sozidu. Kako položiti kamen – koso, okomito, vodoravno – ovisi o obliku kamena i o spretnosti, znanju i iskustvu graditelja. Tako je zapravo svaki suhozid autorski rad, priča o umijeću građenja, odnosu prema radu, strpljivosti … ali i o samoj prirodi.